Välj språk

Australia

Germany

Hong Kong

India

Ireland

Netherlands

New Zealand

Singapore

Sweden

Switzerland

United Kingdom

United States

Teknisk verksamhetsledning

hidden-md

Satsa på utveckling

Vare sig det handlar om att skala upp din digitala transformation på ett säkert sätt, effektivisera IT-tjänster så att de bättre passar dina affärsbehov, modernisera nätverksinfrastruktur eller accelerera verksamheten med automatisering - är vi här för att hjälpa dig. Med stöd av vårt transformativa partnerskap kommer du överträffa dina ständigt växande affärsbehov, förbättra kundupplevelsen och öka lönsamheten inför utmaningarna av föränderlig teknik.

Vi är med er

Vårt tillvägagångssätt är både progressivt och pragmatiskt. Våra teknikstrategier är effektiva, säkra och hjälper dig framåt. Vi gör det lättare för dig att nå dina affärsmål.

Nätverks- och datacentertjänster

Säg adjö till gamla system och ta del av ny teknik. Från hantering av datacenter och cloud-migrering till automatisering. Du kommer stärka och förbättra dina processer och öka företagets effektivitet.

Mer information

Tjänstehantering i företaget (ESM)

Med hjälp av rätt verktyg, integrationer, inställningar och underliggande processer erbjuder vi ett enkelt system som förbättrar kundtillfredsställelsen och ökar tjänstemognaden till lägsta möjliga kostnad.

Mer information

Vid första anblick

Vad säger siffrorna?

500 +

slutförda nätverks-, datacenters-, cloud- och samarbetsprojekt

100 +

mångmiljon ivesteringar som dragit fordel av våra PMO-tjanster

1M +

användare inom servicedesk

Vår kompetens

Vi fördjupar oss i integrationen mellan dina medarbetare, processer, verktyg, teknik och infrastruktur. Så att du kan realisera affärspotentialen och skapa skräddarsydda lösningar som överenstämmer med din vision.

a green and orange colorful grid

Konsultation och implementation

Allt handlar om ett holistiskt end-to-end-tillvägagångssätt, fullstack-kapacitet och erfarenhet i branschen. Från gap-analyser och bedömningar till strategi, design, arkitektur och implementering - vi bygger flexibla, skalbara lösningar så att du kan dra nytta av resultat till nytta för hela företaget.

blue and orange colorful lines

Automatisering

Vi hjälper dig höja ribban för användarupplevelsen samtidigt som du ökar system- och tjänstemognaden. Oavsett vart du befinner dig på resan av din digitala transformation hjälper vi dig standardisera repetitiva processer för att reducera risker och skapa konsekventa leveranser - och på så sätt frigöra dina bästa resurser så att de kan angripa mer utmanande, betydelsefullt arbete. Tillsammans hjälper vi dig harmonisera din automatiseringinitiativ för att se till så att separata automatiserade processer kan fungera i symbios och sänka era kostnader.

Läs mer om vår kompetens inom automatisering.

an image of gears

Underhåll och fortlöpande förbättring

Leveranser av kvalitet - både idag och framöver. Vi använder oss av intelligenta processer och modern diagnostik för att leverera och utveckla förbättringar till din verksamhet. Vi gör framstegen mer konsekventa och reducerar kostnaderna. Tillsammans med ITIL, fortlöpande tjänsteförbättringar (CSI) och vårt sätt att mäta förbättringar, kommer du säkerställa en effektiv verksamhet.

a bright light with numbers of data

Expertis och metodik

System och program förändras ständigt, men även om företag behöver anpassa sig till utvecklingen så behöver du inte göra allting själv. Vi samordnar våra teams och håller dem uppdaterade inom industrins standardramverk som IT Infrastructure Library® (ITIL), för att säkerställa att vi arbetar på bästa möjliga sätt och kan leverera tjänster av hög kvalitet.

Vårt tillvägagångssätt

Hur vi går till väga

Våra partner inom tekniken

I gott sällskap

Vi arbetar sida vid sida med dig för att fullt ut utnyttja våra relationer med världsledande teknikföretag. Tack vare vårt partnerskap hjälper vi dig driva innovation med hjälp av marknadsledande implementering, integrering och support - så att du kan få ut önskad effekt från dina teknikinvesteringar.

Elastic Logo
Red Hat logo

Intresserad av att komma i kontakt med TEKsystems?

Kontakta Oss