Välj språk

Australia

Germany

Hong Kong

India

Ireland

Netherlands

New Zealand

Singapore

Sweden

Switzerland

United Kingdom

United States

Företagsmodernisering

hidden-md

Tänk större. Agera nu.

Du har stora planer för hur du kan röra ditt företag framåt - det är dags att förverkliga de planerna. Som din partner erbjuder vi ett strategiskt perspektiv med en bredd av expertis inom företagstransformation. Bygg en framtid där du snabbt kan känna av och ge svar på kundbehov och marknadsförändringar, med en mer effektiv, mindre ansträngande metod - och mindre kostnader.

Vi är med er

Vi för samman affärs- och IT-ledarskap för att påbörja din företagsmodernisering med en tydlig, delad vision och en användbar, mätbar plan som harmoniserar med din bransch och ditt företags unika mål, behov och kompetens.

Vi gör så att ditt företag kan:

 • Lansera nya produkter och tjänster
 • Uppdatera äldre plattformar
 • Låta digitalisering leda vägen
 • Anpassa sig till marknadsförändringar

Vår kompetens

Vi hjälper dig se organisationens helhet och skapa lösningar som är svåra att se innifrån. Vi hjälper dig minimera förseningar och förbättrr det slutgiltiga resultatet. Vår praktiska erfarenhet gör att vi kan hjälpa dig att formulera frågor och svar som hjälper dig bygga en bättre affärsverksamhet och med högre grad av agilitet.

a chain

Visionsbyggande och harmonisering

Vi hjälper dig utforma rätt team, miljö och mindset för att skapa en tydlig, delad vision med rötter i din verksamhets uppdrag, kärnprinciper och större trender i industrin. Vi hjälper dig:

 • Få en holistisk vy över din verksamhet, techstack och kompetens
 • Utvärdera styrkor, svagheter, möjligheter och hot
 • Harmonisera behoven av dina olika intressenter och verksamhetsmodeller
 • Definiera en gemensam vision samt betydelsen av värde och framgång för ditt företag
 • Identifiera begränsningar och beroenden som kan komma i vägen
Lines of color

Operativa värdeströmmar

En operativ värdeström representerar en given tjänst eller produkts end-to-end-process i ditt företag. Eftersom operativa värdeströmmar inkluderar arbete från olika organisationer hjälper vi dig skapa en översikt över dina processer från start till slut. Vi hjälper dig:

 • Kartlägga kundbeteenden och värdeströmmar för verksamheten
 • Inkludera stora förändringar i beräkningarna som nya plattformar, produkter, tjänster och kapacitet
 • Identifiera flaskhalsar, ineffektivitet, förseningar och gap
 • Skapa en uppdaterad och moderniserad operativ värdeströmsdefinition som matchar din vision av företaget och dess framtid
blocks symbolizing IT strategy

Affärs- och IT-strategi

Vi harmoniserar din vision och dina mål med din operativa värdeström för att skapa rätt affärsprocess och modelling maps. Dessutom utformar vi en plan för att digitalisera dem, optimera dem, eller både och. Vi transformerar dina affärsmål till IT-strategier genom att dela upp din vision i mindre, mer hanterbara beståndsdelar så att du kan börja redan idag. Föreställ dig en omfattande, kunddriven flerårsplan fokuserad på framtida möjligheter. Vi hjälper dig:

 • Analysera befintliga affärsprocesser och identifiera möjligheter för modernisering och optimering inom affärsmodellen
 • Prioritera lösningar baserat på affärsvärde och implementeringskostnad
 • Utforma en funktionell roadmap med förbättringar och förslag för varje steg av din operativa värdeström
 • Utveckla en utförbar, prioritetsorganiserad backlog så att du kan förverkliga kortsiktiga vinster medan du arbetar med en långsiktig transformation av företaget ned till dess grund
someone clicking on a square on a touchscreen

Förverkliga din vision

Där andra endast har erfarenhet med att definiera din vision, har vi erfarenhet med att förvandla den till verklighet. Vi förstår de hinder man står inför på en moderniseringsresa. Vi hjälper dig därför undvika vanliga fallgropar så att du kan utföra din företagstransformation på ett smidigt sätt. Vi hjälper dig:

 • Bibehålla intäkterna
 • Minimera störningar
 • Förbli flexibel och anpassningsbar inför marknads- och prioriteringsförändringar
 • Se mätbara framsteg och resultat omedelbart

Vårt tillvägagångssätt

Hur vi går till väga

Våra partner inom tekniken

I gott sällskap

Vi arbetar sida vid sida med dig för att fullt ut utnyttja våra relationer med världsledande teknikföretag. Tack vare vårt partnerskap hjälper vi dig driva innovation med hjälp av marknadsledande implementation, integration och support - så att du kan uppnå önskad effekt från dina teknikinvesteringar.

Red Hat logo
blue snowflake logo

Intresserad av att komma i kontakt med TEKsystems?

Kontakta Oss