Välj språk

Australia

Germany

Hong Kong

India

Ireland

Netherlands

New Zealand

Singapore

Sweden

Switzerland

United Kingdom

United States

Agil transformation

hidden-md

Ett nytt sätt att samarbeta på

Du vet att du är på väg mot agil transformation när din organisation snabbt kan anpassa sig till förändringar, ge snabb respons och samtidigt vara innovativ. Det kräver en organisationsstrategi som på ett hållbart sätt får människor, processer och teknik att samverka för att hantera företagets och och dina kunders föränderliga behov. Vi är specialiserade på att utveckla roadmaps för leveranser som ständigt förbättrar slutanvändarens upplevelser, skräddarsytt för ditt företag. Vi effektiviserar verksamheten och reducerar den totala ägandekostnaden.

Vi är med er

Harmonisering av verksamhetens alla delar är det första steget mot digital transformation, och en ökning av företagets kapacitet. De personer, processer och den teknik som stödjer organisationen måste fungera tillsammans för att nå framgång. Med hjälp av agil metodik skapar vi transparenta processer, förståelse, stöd och delaktighet. Vi erbjuder ett skräddarsytt tillvägagångssätt som hjälper dig:

  • Öka affärsvärdet, lönsamhet, ansvarstagande och delaktighet
  • Förbättra företagets agilitet och förmåga att fatta insiktsdrivna beslut för att skapa innovation
  • Planera, mäta framgång och anpassa projekt för snabbare sprint-cykler

Vår kompetens

Våra tjänster täcker samtliga av den agila metodikens aspekter, inklusive affärs- och digital transformation, organisatorisk förändringsledning och domänutveckling. Vi hjälper dig använda dig av agil metodik och dess tillhörande förhållnings- och tillvägagångssätt så att du kan leverera affärsvärde snabbt utan att tappa kvalitet. Våra beprövade metoder kombinerar avancerad automatisering och egenutvecklad AI så att du kan fatta insiktsdrivna beslut som harmoniserar dina teknik- och affärsmål.

A top view looking up through mmultiple windows in a building

Scaled Agile Framework® (SAFe®) för resurseffektiva företag (Lean)

SAFe fokuserar på värdedrivna leveranser som hjälper organisationer nyttja sina resurser på ett smartare sätt och samtidigt förbättra fokuset på affären genom operativa värdeströmmar. Som SAFe-certifierad partner stöttar vi stora företag och myndigheter i deras omställning till Lean-Agile-baserad verksamhet för att uppnå ett förbättrat affärsresultat på ett effektivt och hållbart sätt.

Vi är ett team med certifierade SAFe® Program Consultant Trainers (SPCTs), SAFe Programme Consultants (SPCs) och SAFe-experter. Dessutom erbjuder vi SAFe-utbildningar som ger dina medarbetare verktygen för att förbättra företagets agila förmåga. Våra experter hjälper dig genom mentorskap och coachning av dina anställda. Tillsammans skräddarsyr vi en agil roadmap som hjälper företaget arbeta smartare.

Numbers symbolizing your technology

DevOps, DevSecOps och CI/CD

DevOps handlar inte bara om verktyg, utan även om människor och processer. Därför använder vi ett praktiskt tillvägagångssätt för att utveckla din organisation och er kompetens, tillsammans med er teknik. Vi är erfarna DevOps-utövare och redo att samarbeta med dig för att distribuera kod i hög hastighet - samtidigt som säkerhet och prestanda optimeras redan från början. Våra tekniska experter erbjuder rådgivning och implementation för att hjälpa dig att etablera och skapa en automatiserad pipeline med hjälp av den techstack du föredrar. Eller så hjälper vi till med att välja en. Om du skulle föredra att någon annan hanterar dina releaser så kan vi göra det också. Ditt arbetsflöde reflekterar hur du prioriterar dina resurser.

blue and pink design meant to represent organizational change management

Organisatorisk förändringsledning

Att skapa en agil kultur är komplicerat. Det kräver en pragmatisk partner som förstår hur organisationer och människor arbetar i praktiken. Som erfaren partner inom agil transformation har vi utbildat och handlett över 20 000 ledare, verksamhetsexperter och teknikspecialister. Vi erbjuder skräddarsydda out-of-the-box-utbildningar, coachning och program inom Agile, Six Sigma och ITIL®, tillsammans med en rad andra affärs-, teknik-, och utbildningar för processutveckling. Vi hjälper dig med allt inom transformation vare sig det gäller workshops, styrning eller förändring.

Vårt tillvägagångssätt

Hur vi går till väga

Våra partner inom tekniken

I gott sällskap

Vi arbetar sida vid sida med dig för att fullt ut utnyttja våra relationer med världsledande teknikföretag. Tack vare vårt partnerskap hjälper vi dig driva innovation med hjälp av marknadsledande implementation, integration och support - så att du kan uppnå önskad effekt från dina teknikinvesteringar.

Red Hat logo
blue snowflake logo

Intresserad av att komma i kontakt med TEKsystems?

Kontakta Oss