Välj språk

Australia

Germany

Hong Kong

India

Ireland

Netherlands

New Zealand

Singapore

Sweden

Switzerland

United Kingdom

United States


Vårt syfte och våra värderingar

Vi är en omvandlingspartner som drivs av vårt syfte – att skapa en ny värld med möjligheter för våra kunder, våra konsulter och varandra.

Våra djupt rotade värderingar formar vår kultur, vår karaktär och våra åtaganden. Vi följer dem i varje interaktion med varandra och dem vi arbetar med.

Icon of two linked triangles
Triangle

Relationer

Människor är kärnan i vår verksamhet, och vi värdesätter djupa, sociala relationer för att möjliggöra samarbete och bidra till tillväxt och utveckling. Vi ser varje interaktion som en möjlighet att stärka våra relationer, både internt och externt.

Personlig och yrkesmässig utveckling

Vi tycker att en av de största gåvorna i livet är att hjälpa någon att uppnå sina mål och leva livet fullt ut. Det är vår plikt att utveckla oss själva och en skyldighet att förstå, hjälpa och stödja de personer som omger oss, både hemma och på jobbet. Vi suktar efter kunskap, letar efter möjligheter och tar ansvar för förbättringar.

Icon of a thriving potted plant with TEKsystems triangles for leaves
triangle
Icon of multiple linked triangles surrounding a heart
triangle

Hjälpa andra

Vi eftersträvar kompetens genom att hjälpa andra. Vi gläds åt möjligheten att hjälpa våra kunder, våra konsulter och varandra med olika behov. Vi upplever en personlig mening med att hjälpa andra människor och de samhällen vi arbetar i.

Prestanda

Vi anser att vår roll inom både arbetslivet och livet i övrigt är att driva på positiva resultat för människor och vår verksamhet. Vi arbetare för att uppnå extraordinära resultat i linje med vår karaktär samt etik och vi bidrar med energi och passion för att vi ska vinna tillsammans. Vi tror på kraften i mål samt viljekraft och vi tar oss an utmaningar med mod och motståndskraft.

Icon of a triangle containing a speedometer
triangle
Icon of three stylized figures
Triangle

Inkludering

Vi uppsöker och omfamnar mångfaldiga bakgrunder, livserfarenheter och individuella perspektiv, eftersom vi anser att vi genom att utnyttja skillnader och uppmuntra fullt deltagande från varje medarbetare kan skapa förutsättningar för att uppnå våra mål och skapa möjligheter för alla. Vi applicerar en helt fördomsfri medkänsla för att säkerställa att alla människor känner sig sedda och hörda, så att oavsett vem man är, kan man blomstra.

Öppen kommunikation

Vi ser hänsyn och respektfullt delande av information och feedback som ett gemensamt ansvar och en grund för ärliga relationer, med vetskap om att kontext och coachning gör oss bättre. Vi fokuserar på att kommunicera mer, istället för mindre, samtidigt som vi följer våra åtaganden och agerar i enlighet med våra ord.

Icon of a megaphone with TEKsystems triangle in the middle
Triangle

Intresserad av att komma i kontakt med TEKsystems?

Kontakta Oss