Välj språk

Australia

Germany

Hong Kong

India

Ireland

Netherlands

New Zealand

Singapore

Sweden

Switzerland

United Kingdom

United States

Dataanalys

hidden-md

Aktivera din data

Datans transformativa kraft driver affärsinnovation, lyfter kundupplevelser, sparar på kostnader och genererar nya inkomstströmmar. En datastrategi som fungerar måste omfatta bakomliggande teknik, frontstrategi och allt däremellan. Vi förenar praktiskt erfarenhet och ämnesexpertis för att hjälpa dig bygga en datadriven framtid.

Vi är med er

Data kan användas som en konkurrensfördel för att driva förändring och att agera med agilitet. Vi hjälper dig samla, processa, optimera och använda data genom AI, machine learning, införande av molnlösningar och automation. Genom ett partnerskap med TEKsystems Global Services kommer du att förverkliga potentialen av din data så att du kan:

  • Genomföra teknisk modernisering som stöttar möjliggör innovation och stöttar din affär
  • Att genom data möjliggöra nya intäktsströmmar
  • Automatisera affärsprocesser och fatta intelligenta, tidseffektiva beslut
  • Navigera förändringar i branschen på ett smidigt sätt, förbättra kundupplevelsen och förutse och påverka kundbeteenden

Vid första anblick

Vad säger siffrorna?

2 000 +

sammanställningar av dataanalys genomförda

10 +

terabyte av data hanterad

2K +

konsulter inom dataanalys globalt

Vår kompetens

Oavsett om du söker en strategiska rådgivare, implementationstjänster eller hjälp med utbildning kan vi hjälpa dig. Vi är ledare inom cloud-baserad dataanalys, data governance och datakvalitet, big data, AI, business intelligence, IoT med mera. Vi tar dig steget närmare innovation med ett beprövat tillvägagångssätt, process och metodik, tillsammans med egenutvecklade tekniska verktyg och acceleratorer.

digital data analytics streams in baby blue, navy, and orange colors

Företagstransformation

En genomtänkt datadriven strategi kan skapa stora affärsmöjligheter och digital transformation. Vårt team av experter, med kunskap om olika branscher och tekniska plattformar, erbjuder affärs- och teknikinsikter som hjälper dig identifiera problem i verksamheten. Sedan hjälper vi dig lösa problemen - så att du får ut önskad effekt från dina investeringar. Du kommer utveckla nästa generations plattformar och dra nytta av ny teknik för att slutligen förbättra kundupplevelsen och öka lönsamheten.

pink and purple digital specs over a dark background.

Teknikmodernisering

Digitalt företagande kräver modern teknik med flexibilitet för att kunna möta den digitala efterfrågan. Genom att modernisera ditt tekniska landskap, kan du utveckla en hållbar affärsmodell och uppnå snabbare resultat. Vi balanserar affärs- och IT-perspektiv och hjälper dig att utveckla och lansera strategier för moderninsering som ger dig bättre affärsvärde och fortlöpande utvärderar kostnader, komplexitet och risk. Vi hjälper dig migrera från äldre teknik till nya plattformar, system och processer så att du kan integrera den senaste teknikens funktioner i din verksamhet. Dessutom rekommenderar vi den moderniseringsstrategi som passar bäst för din organisation – vare sig det handlar om nya plattformar för applikationer, ny arkitektur eller byte av teknik.

abstract digital ties over a navy gradiant.

Modern cloud-analys

Som ledare inom cloud-kompetens stärker vi din verksamhet med säkra, effektiva cloud-dataanalyser. Vi tillämpar datakunskap, säkerhetsfokus och cloud-erfarenhet för att hjälpa dig skapa attraktiva lösningar och insikter.

Läs mer om vår moderna kompetens inom cloud-dataanalys.

abstract display of digital data analytics

Våra produkter, egenutvecklade verktyg och acceleratorer

Vi erbjuder en portfölj av produkter, egenutvecklade lösningar, verktyg och teknikacceleratorer som hjälper dig nå mätbart snabbare transformationsresultat. Med vår produktinnovation kommer du dra större nytta av din teknik och lägga märke till ökad snabbhet och agilitet i dina leveranser. Våra hybridlösningar främjar användandet, reducerar risker, minskar kostnaderna och ökar affärsvärdet inom samtliga delar av din techstack. Med produkter som går att distribuera på kort tid och verktyg anpassade för allt i från olika plattformar till skalbara automatiserade ramverk, kommer du att skilja dig från dina konkurrenter.

Vårt tillvägagångssätt

Hur vi går till väga

Våra partner inom tekniken

I gott sällskap

Vi arbetar sida vid sida med dig för att fullt ut utnyttja våra relationer med världsledande teknikföretag. Tack vare vårt partnerskap hjälper vi dig driva innovation med hjälp av marknadsledande implementation, integration och support - så att du kan uppnå önskad effekt från dina teknikinvesteringar.

Red Hat logo
blue snowflake logo

Intresserad av att komma i kontakt med TEKsystems?

Kontakta Oss