Välj språk

Australia

Germany

Hong Kong

India

Ireland

Netherlands

New Zealand

Singapore

Sweden

Switzerland

United Kingdom

United States

Tjänstehantering i företaget

hidden-md

Integrera för att skapa nytt

Att ha framtiden i åtanke innebär att på förhand inrikta sig på innovativ teknik som kan effektivisera verksamheten. Men hur effektiviserar och maximerar man affärsvärdet när varje företagsavdelning har sina egna behov, programvara och verktyg? Vi erbjuder omfattande tjänstehanteringssupport som hjälper dig navigera dina teams unika behov.

Vi är med er

Föreställ dig att du lyckas integrera er affärsverksamhet och IT. Vi tar ytterligare ett steg bortom traditionell teknisk support och ser till så att samtliga delar av ditt företag verkar effektivt genom cloud-, hybrid- och on-prem-miljöer. Oavsett om du precis har påbörjat din resa för att hantera tjänster eller om du vill förbättra befintliga processer, så hjälper vi dig att:

 • Harmonisera IT-tjänster med dina affärsbehov och framtida vision
 • Göra snabba förändringar i inkrement för att möta föränderliga affärsmål
 • Förbättra graden av användande och förverkliga värdet av dina teknikinvesteringar
 • Förbättra och öka tjänstemognad för mer tillfredsställda kunder
 • Reducera den totala ägandekostnaden (TCO) och röra ditt företag framåt, på ett hållbart sätt

Vår kompetens

Flexibla, skalbara lösningar som erbjuder dig effektivisering och tjänstetransformation.Med hjälp av branschledande teknik, processer och ramverk som ITSM och IT Infrastructure Library® (ITIL) hjälper vi dig planera din framtida tillväxt och möjliggör för snabba förändringar - och minskar kostnaderna på samma gång.

a city landscape with green lines

IT-tjänsthantering (ITSM)

Om du vill accelerera verksamhetens motaglighet, så kan vi hjälpa till. Våra ITIL-certifierade team designar, levererar och hanterar IT-tjänster som förbättrar verksamhetens effektivitet och affärsresultat. Vi rådger dig om hur du kan förbättra processer och styra företaget i rätt riktning när ni har tappat tempo i er förbättringsresa. Dessutom kan vi hantera processerna åt dig - om du hellre låter oss styra. Vi hjälper dig:

 • Höja tjänsternas mognad
 • Förbättra dina kunders tillfredsställelse
 • Minska den årliga totala ägandekostnaden
 • Använda automatisering för att frigöra värdefulla anställda för mer strategiskt arbete
a city landscape

Teknik för tjänsthantering

Det krävs mer än de senaste verktygen och tekniken för att transformera ditt företag, speciellt om du är fast i gamla processer eller använder olika system för att stötta varje separat företagsavdelning. Modernisera och accelerera ert tillvägagångssätt och hantering av dina system. Vi hjälper dig upptäcka nya möjligheter och ta itu med tekniska hinder så att ditt företag kan påbörja sin transformation. Vi hjälper dig att:

 • Identifiera, implementera och integrera verktyg för att förbättra effektiviteten.
 • Analysera, modifiera och finjustera underliggande processer bakom nya verktyg
 • Använda systemförbättringar för att optimera verksamheten
 • Standardisera plattformar
 • Konsolidera leveranser av end-to-end-IT-lösningar
 • Erbjuda support med både onshore- och offshore-center
a blurred image of a building in the city with lights

Affärsstrategi och portföljhantering

Ditt komplexa ekosystem kräver fullstack-kompetens. Vi tar den tid som krävs för att förstå dina möjligheter. Med hjälp av den data för att kunna förstå din affärsvision, strategi och mål på djupet. Därifrån hjälper vi dig hantera din portfölj och dina projekt på ett bättre sätt, så att du kan uppnå riktiga, mätbara resultat. Vi hjälper dig att:

 • Definiera framgång kopplat till affärsvärde
 • Fatta datadrivna, strategiska beslut
 • Förbättra affärsprocesser med hjälp av analys, rekommendationer och teknik
a close up of railroad tracks and the bots

Organisatorisk förändringsledning (OCM)

Hållbar transformation är möjlig först när du har en tydlig plan och en partner du kan lita på. Därför aktiverar vi transformationen genom att integrera OCM i grunden av varje IT-tjänstlansering. Vi utvecklar och implementerar kommunikation, utbildning och adoptionsstrategier som passar din företagskultur. Vi tror stort på att lösningar inom förändringsledning måste skräddarsys efter företagets unika behov. Vi hjälper dig att:

 • Utveckla användarorientering för teknikuppgraderingar
 • Omträna och använda systemadministratörer från äldre plattformar
 • Minska risken för att tappa medarbetare, som påverkar användare, kunder och intressenter

Vårt tillvägagångssätt

Hur vi går till väga

Våra partner inom tekniken

I gott sällskap

Vi arbetar sida vid sida med dig för att fullt ut utnyttja våra relationer med världsledande teknikföretag. Tack vare vårt partnerskap hjälper vi dig driva innovation med hjälp av marknadsledande implementering, integrering och support - så att du kan få ut önskad effekt från dina teknikinvesteringar.

Red Hat logo
Elastic Logo

Intresserad av att komma i kontakt med TEKsystems?

Kontakta Oss