Välj språk

Australia

Germany

Hong Kong

India

Ireland

Netherlands

New Zealand

Singapore

Sweden

Switzerland

United Kingdom

United States

Tjänstehantering i företaget

Satsa på utveckling 

Det krävs mer än 10 000 delar som flyger omkring i formation för att göra ett flygplan. De personer och den teknik som stöder organisationen måste fungera tillsammans och med företagets mål för att nå framgång. Vi erbjuder ett sofistikerat sätt att omvandla tjänster som hjälper till att öka deras mogenhetsgrad och uppnå förändring.

När det krävs förändring hjälper vi till att verkställa omvandlingen på ett enkelt och kontrollerat sätt. Vi har ämneskunskaperna och erfarenheten för att leda teamet genom en fullständig omvandling. Genom att gå framåt i smart takt kan du öka produktiviteten, navigera bland omstörtande förändringar och dominera bland konkurrenterna inför teknikutveckling som sker med ljusets hastighet. Sikta högt och håll en smart, hållbar takt så kan du komma hur långt som helst. 

Genom att etablera en SMO kan vi effektivisera våra heltäckande tjänster genom att samordna verksamheten med vår IT-organisation.

Direktör för tjänstehantering och -leverans Vårdgivare

Vad vi gör

Agil omvandling

Uppgradera din flexibilitet och förmåga att påverka helhetsbilden. I egenskap av ledare inom agil omvandling har vi rådgivit, lett, utbildat, tränat och handlett över 20 000 ledare, affärspartners och teknikexperter. Vår strategi fokuserar på dina mål och hjälper dig att ta dig an agil omvandling i lättsmälta steg. Du kommer att anpassa dig snabbare tack vare samarbete, feedback och kontinuerlig utveckling som din strategi.

IT-tjänsthantering (ITSM)

Säkerställ stabiliteten i din miljö och påskynda responsen samtidigt som du bättre anpassar tjänsterna till företagets behov genom tjänstehantering. Vi hjälper dig att gå från att hantera högar av enskilda komponenter till att fokusera på leverans av heltäckande tjänster till verksamheten. Oavsett om du börjar på din tjänsthanteringsresa eller vill utveckla befintliga processer så kan våra erfarna experter ta dig till nästa nivå.

Organisatorisk förändringsledning

Förändringsledning är en kärnkompetens i omvandlingseran. Förbered, utrusta och motivera dina medarbetare så att ni kan överträffa förändringskurvan och skörda goda produktivitetsresultat. Vi är energikicken som hjälper dig att övervinna motståndet, så att du kan innovera, utvecklas och styra förändringen.

Affärsomvandling och PMO-tjänster

Företag och IT måste gå framåt. Vi hjälper dig att förbättra dina metoder för projektledning i syfte att optimera användningen av personal, processer, verktyg och tekniker för att uppnå dina mål. Genom att ständigt göra rätt får din organisation rätt förutsättningar för att förbättra leveranshastighet och -kvalitet, samtidigt som du kan fokusera på det affärsstrategiska arbetet.

Teknik för tjänsthantering

Rätt teknik ger dig nya möjligheter. Vi hjälper dig att identifiera och implementera de verktyg och processer som hjälper dig att bli mer effektiv och ekonomisk. Vi kan påskynda tjänstomvandlingen genom heltäckande support eller modulär implementering av plattformar för tjänsthantering.

Applikationshantering och outsourcing

Du kan arbeta snabbare med en lättare arbetsbörda. Vi tar itu med dagliga apphanteringsaktiviteter för att påverka din strategiska inriktning, snabbhet och kostnadseffektivitet, så att ditt team kan fokusera på att bygga bättre produkter.

500+

studenter årligen som tränats med 96 % ITIL® andel som godkänns för certifiering

100+

initiativ till ett värde av flera miljoner dollar påverkade via vår PMO

1 000+

hanterade processer och funktioner

Förstått, infört, optimerat

Omvandling är som mest lyckad när tjänster och utbildning erbjuds tillsammans. Våra utbildningslösningar erbjuder både färdigpaketerad och anpassad utbildning, coachning och utbildningsprogram inom Agil och ITIL och många andra affärs-, teknik- och processomvandlingsämnen.

Mer information

Lösningar i rätt skala

Rådgivning till utkontraktering till rekrytering. Vi levererar inget i standardformat, utan unikt för dig och dina behov.

Mer information

Ta del av kraften i ett riktigt partnerskap

Låt oss tala om världen av möjligheter och hur vi kan samarbeta för att förverkliga dem.

Inled ett samtal