Välj språk

Australia

Germany

Hong Kong

India

Ireland

Netherlands

New Zealand

Singapore

Sweden

Switzerland

United Kingdom

United States

DevOps och automation

Ambitioner med högre fart

Det är din tur. Tekniken spelar inte längre någon biroll i affärsvärlden; den har tagit över huvudrollen och driver på nya möjligheter för tillväxt. Utmaningen är att hänga med på de allt fler kundkraven om bättre produkter och tjänster.

Samordna hastighet

Ett ekosystem av avancerad teknik kan helt klart höja hastigheten, men alla komponenter måste också passa in i er unika miljö. DevOps handlar inte bara om verktyg, utan även om människor och processer. Därför har vi ett praktiskt tillvägagångssätt för att utveckla organisationen och dess kompentens samtidigt som tekniken. Tillsammans bygger vi upp en infrastruktur i världsklass som är lika snabb som ambitionerna.

DevOps och CI/CD

Dina kunder vill ha fler – och bättre – funktioner. En utvecklingspipeline för automatiserad programvara hjälper dig att leverera dem snabbare, men DevOps är nyckeln till att bygga smartare. Äkta DevOps är inget mindre än fullskalig kulturomvandling som förenar och gör det möjligt för dina utvecklings- och infrastrukturteam att snabbt distribuera kod. Det skiftar testning, etablering samt risk och efterlevnad i ett tidigare skede i utvecklingscykeln, vilket optimerar säkerhet och prestanda från första början. Vi är äkta DevOps-utövare som är redo att arbeta sida vid sida med dig för att omvandla din organisation, din kultur och dina färdigheter. Vi hjälper dig att bryta ned barriärer och bygga den fullskaliga kapacitet som krävs för att konkurrera i en agil miljö.

Mer information

Agil omvandling

Ditt utvecklingsteam är kärnan i din digitala produktorganisation. Arbetar de mot rätt mål i den takt som krävs för att kunna konkurrera? Komplett införande av agil omvandling hjälper utvecklingsteam att fokusera på det som verkligen spelar roll samtidigt som de kan arbeta snabbare. Men att förstå agil omvandling – och att anpassa sig efter förändringen – kräver mer än bara utbildning. Vi kan hjälpa dig att påskynda din agila omvandling med vägledning, organisatorisk design och förändringsledning som passar dina behov. Se på det som anpassat samarbete.

Applikationsomvandling

Gör kunden glad fortare. När du går från monolitiska kodbaser till nästa generations arkitektur får du flexibiliteten att lansera funktionerna så snart de är färdiga utan att äventyra stabiliteten och säkerheten. Med allt från mikrotjänster och containerarkitektur till utveckling på molnet, kan vi hjälpa dig att framtidssäkra dina applikationer.

Mer information

Fortlöpande testning

Till vilken nytta är programvara om den inte fungerar när du behöver den allra mest? I dagens samhälle med snabb produktdesign och multiplicerande plattformar behöver du en avancerad testningsfunktion för att hänga med i svängarna. Vi kan samarbeta med dig för att bygga eller stärka din strategi och dina funktioner för automatiserad testning, så att du kan anpassa dig och gå framåt. Vi kan även hjälpa dig med extra kapacitet under krävande perioder vid behov. Så att du är redo när det är dags.

Mer information

Lösningar i rätt skala

Rådgivning till utkontraktering till rekrytering. Vi levererar inget i standardformat, utan unikt för dig och dina behov.

Mer information

Ta del av kraften i ett riktigt partnerskap

Låt oss tala om världen av möjligheter och hur vi kan samarbeta för att förverkliga dem.

Inled ett samtal