Välj språk

Australia

Germany

Hong Kong

India

Ireland

Netherlands

New Zealand

Singapore

Sweden

Switzerland

United Kingdom

United States

Hur vi kanbidra till mångfald i din organisation

hidden-md

Mångfald, jämlikhet och inkludering: Ett holistiskt förhållningssätt

Att attrahera talanger, optimera produktiviteten, öka antalet medarbetare som stannar kvar och främja en inkluderande arbetskultur är alla viktiga faktorer för att uppnå hållbar tillväxt i en organisation.

Om du värdesätter jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen är du i gott sällskap. Vi brinner för att hjälpa organisationer att främja sin produktivitet och avkastning genom strategier för mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI).

Vi stöttar er

Precis som människor är ingen organisation den andra lik. Det är därför vi skräddarsyr hållbara program som är meningsfulla för ditt företag.

Detta bidrar vi med:

  • Målmedvetna, beprövade och progressiva strategier
  • Ett dedikerat team av experter inom områdena mångfald, jämlikhet och inkludering
  • En diversifierad kandidatpool
  • Ett åtagande att investera i lokala organisationer

Vår kompetens

Tillsammans kan vi skapa positiv inverkan i våra globala samhällen och skapa möjligheter för individer i underrepresenterade grupper. Oavsett om det handlar om strategier för att anställa och behålla personal, utvärderingar och workshops eller diversifierade leverantörssamarbeten för mångfald, tillhandahåller vi jämlika och inkluderande strategier som är meningsfulla för din organisation.

Blurred diverse people walking

Vårt nätverk av talanger

Vårt nätverk inom IT-branschen ger oss personliga kontakter med svårfunna talanger. Vi stävar efter att erbjuda en mångfald av talanger i våra tidiga karriärprogram.

  • Tidiga karriärprogram: hitta och kompetensutveckla talanger tidigt i deras IT-karriär för att lösa bristen på teknisk kompetens och mångfald - med stöd av chefer och teknisk utbildning enligt branschstandard
  • Fler talanger: Öka antalet rekryteringar av kandidater från underrepresenterade grupper i dagens arbetsstyrka genom att bygga upp ett särskilt och flexibelt program med fokus på inkluderande rekryteringsmetoder, ökad mångfald bland kandidater och tillhandahållande av resurser på arbetsplatsen
Diverse hands in a group celebrating

Arbetsplatsdynamik och kultur

Att skapa en inkluderande miljö är en konkurrensfördel som leder till att medarbetare stannar kvar. Genom vår metod för Workforce Development Practice tillsammans med våra interna digitalbyrå hjälper vi våra kunder att skapa en känsla av tillhörighet och delaktighet inom deras organisationen för att på så sätt behålla medarbetare. Våra erbjudanden omfattar program för workforce development, DEI- och ledarskapsbaserade workshops, inkluderat varumärkesbyggande, kommunikation och rekrytering samt digital tillgänglighet på arbetsplatsen.

blue, green, white, grey and yellow blocks

Mångfald hos våra leverantörer

Organisationer budgeterar alltmer för att arbeta med teknikleverantörer med mångfaldigt ägande. Många av dessa mångfaldigt ägda företag saknar dock de kontakter och den tekniska expertis som krävs för att påverka organisationer i stor skala. Vi kan med vår marknadsposition och tekniska kompetens hjälpa månfaldiga leverantörer att utveckla sina verksamheter.

Vårt partnerskap

I gott sällskap

Vi arbetar sida vid sida med ledande organisationer som samarbetar med mångfaldiga grupper med yrkesproffs inom it. Vi är fast bestämda att utnyttja vår marknadsposition för att skapa framtidens talanger inom teknik. Vi är en strategisk partner till Tech She Can, vilket är en organisation som fokuserar på att inspirera unga människor, särskilt flickor, att satsa på karriärer inom teknik, så att de får lika möjligheter att jobba med det i framtiden.

Tech She Can logo

Intresserad av att komma i kontakt med TEKsystems?

Kontakta Oss