Välj språk

Australia

Germany

Hong Kong

India

Ireland

Netherlands

New Zealand

Singapore

Sweden

Switzerland

United Kingdom

United States

Nätverks- och datacentertjänster

Överträffa förväntningarna 

Innovationer inom infrastruktur har lett till snabb teknisk utveckling som har förändrat nätverks- och datacenterlandskapet. Automatisering, programvarudefinierade nätverk (SDN) och molnet banar väg för en helt ny skalbarhet och flexibilitet samtidigt som effektivitet, styrning och prestanda förbättras.

En stark och pålitlig infrastruktur innebär bättre tjänster, bättre produkter, bättre säkerhet som gör er konkurrenskraftiga. Vi hjälper till att identifiera de rätta tjänsterna som möter dina affärsbehov och gör det genom konsolidering, virtualisering och standardisering. Dessutom får du förståelse för trender och hur du ska anpassa nästa generations funktioner efter din miljö för att uppfylla utmanande och dynamiska affärsbehov. Exponentiell tillväxt på en stark grund.

100 000+

servrar som stöds genom hanterade tjänster

250 000+

nätverksenheter som distribuerats eller stöds

500+

lyckade datacenter- och NOC-projekt slutförda

Vad vi gör

Nätverk och samarbete

Detta gäller för nätverk. Du måste hålla jämna steg med tekniska förändringar och efterfrågan på kapacitet, samtidigt som du reducerar utgifter och moderniserar din miljö. Vi tillhandahåller strategier, bedömningsplanering och design, implementering samt hållbara lösningar som omfattar SDN, företagsnätverk och enhetlig kommunikation. Vi kan uppfylla dina växande nätverksbehov, oavsett om du har miljöer med flera leverantörer, flera olika tekniktyper eller flera moln.

Datacentertjänster

Så här är det: ju mindre, desto bättre. Med vår hjälp kan du reducera TCO och minska ditt avtryck genom att integrera moln-, SDN- och automationslösningar. Våra tjänster omfattar distribution, migration och stöd för servrar och lager, men även migration, automation och virtualisering av datacenter. Automation ger stora kostnadsbesparingar och inbyggd redundans som minimerar riskerna: Det är vad vi kallar en win-win-situation.

Nätverks- och datacentertjänster – Telekommunikationer

Trycket på telekom växer. För att hantera IoT, stigande användning av mobildata och 5G, behöver du stärka din infrastruktur och bredbandskapacitet samtidigt som du optimerar intäktsmarginaler och effektiviteten. Vi är erfarna och innovativa partners som hjälper dig att förbli konkurrenskraftig. Vi kan hjälpa dig med allt från teknik och fiberdesign till kretstestning, drift och support, för att modernisera, optimera och expandera dina trådlösa och trådbundna nätverk så att du säkert kan ta dig an framtiden.

Lösningar i rätt skala

Rådgivning till utkontraktering till rekrytering. Vi levererar inget i standardformat, utan unikt för dig och dina behov.

Mer information

Ta del av kraften i ett riktigt partnerskap

Låt oss tala om världen av möjligheter och hur vi kan samarbeta för att förverkliga dem.

Inled ett samtal