Välj språk

Australia

Germany

Hong Kong

India

Ireland

Netherlands

New Zealand

Singapore

Sweden

Switzerland

United Kingdom

United States

Utveckling av äldre teknik

Luta dig framåt

Har du friheten att vara innovativ? I en tidsålder av störande faktorer har IT-ledare en svår väg framför sig: balansera behov av kärnteknik medan de driver förändring.

Hur frigör man budget och bandbredd för att fokusera på innovation? Genom att överlåta äldre teknik till en betrodd partner. Ta itu med framtiden.

Nytt råd: Slit blicken från bollen

Utveckling, förbättring och hantering av äldre applikationer behöver inte vara allt du gör om dagarna. Om du hittar en partner med rätt resurser och metod för att driva värde och resultat för befintliga applikationer kan du frigöra personal för att verkställa nya program. Vi stöds av fem globala expertcentrum, väldefinierade processer och drivkraften att tillfredsställa våra partner, så vi kan hjälpa dig med att lägga ut den fortlöpande utvecklingen.

2 md USD

i intäkter som genererats av kunders applikationer över 150+ framgångsrika interaktioner

100+

anpassade applikationer som skapats från grunden

1 000+

API:er som utvecklats och integrerats

Vad vi gör

Applikationsutveckling

Höj produktiviteten och nöjdheten med applikationsförbättringar. Vi kan hjälpa dig att bygga nya funktioner med en förfinad agil process som snabbt går till botten med vad som spelar roll för ditt företag. Vi är dessutom erfarna inom refaktorisering och plattformsändring för att optimera dina appar för snabbhet om du behöver finjustera prestanda eller anpassa din applikation efter moderna verktyg.

Utkontraktering av applikationer

Förutsägbara kostnader och tillförlitlig prestanda. Vi bygger in fortlöpande förbättringar i våra processer för att leverera operativ effektivitet, högre prestanda och minskade utgifter. Och du får dessutom insyn och inbyggt ansvar med intuitiva kontrollpaneler samt regelbundna uppdateringar om prestanda – utan att behöva slösa tid på det.

Rationalisering av portfölj

Behöver du alla dina affärsapplikationer, eller är det möjligt att få all funktionalitet du behöver samtidigt som du spenderar mindre? Vi kan hjälpa dig att finjustera din portfölj samtidigt som vi hjälper ditt företag att ta ett kliv framåt.

Företagsintegrering

Äldre teknik innebär inte nödvändigtvis att kärnsystemen måste byggas in i silos. Dra nytta av ny teknologi med anpassade API:er, tjänster för integrering av hela livscykeln och i molnet.

Mer information

Lösningar i rätt skala

Rådgivning till utkontraktering till rekrytering. Vi levererar inget i standardformat, utan unikt för dig och dina behov.

Mer information

Ta del av kraften i ett riktigt partnerskap

Låt oss tala om världen av möjligheter och hur vi kan samarbeta för att förverkliga dem.

Inled ett samtal