Välj språk

Australia

Germany

Hong Kong

India

Ireland

Netherlands

New Zealand

Singapore

Sweden

Switzerland

United Kingdom

United States

Leveransmodeller

Leverans utan gränser

Omvandling är aldrig ett enmannajobb. Med aktivt partnerskap driver man förändring. Vi är redo att ingå partnerskap med dig. Låt oss lösa de mest komplicerade utmaningar, samarbeta för att aktivera idéer och leverera lösningar som hjälper dig hålla dig i framkant vad som än kommer härnäst.

Ta vara på potentialen med fullstack-expertis, nationell skala och flexibilitet för en nischad marknad.

GLOBALA LEVERANSMODELLER

Rådgivningstjänster

Råd ges vanligtvis i två former – synpunkter och erfarenheter. Vårt råd är baserat på verkliga erfarenheter som tar form i relevant vägledning och praktisk tillämpning. Genom att kombinera teknisk expertis med djup branschkunskap främjar vi ett strategiskt övertag som ger dig goda förutsättningar jämfört med konkurrenterna. Vi bedömer snabbt din nuvarande status och tillhandahåller specifika och praktiska rekommendationer om hur du kan utveckla företaget. Vi stöder dig med allt från prototypsprojekt till bedömningar av mognadsgrad och tekniska vägkartor för att vägleda dig genom de mest komplexa och transformativa initiativen, samtidigt som vi utnyttjar expertis som går bortom det tekniska och industriella.

Engagemangstjänster

Det är inte en vinnande strategi att göra allt själv. Det är ofta nödvändigt att lägga ut dina projekt – eller kompletta funktioner – till proffs för att få en konkurrensmässig fördel. Om dina mål är att påskynda marknadsintroduktionen, driva ekonomisk effektivitet, frigöra interna resurser eller få åtkomst till fullstack-kompetens, kan vi hjälpa dig med en fullständigt hanterad lösning. TEKsystems Global Services är en pålitlig rådgivare som använder en kombination av etablerade metoder, spetskompetens och djup kompetens inom hela teknikstacken. Vi hjälper dig att definiera meningsfulla servicestandarder och fokusera på kontinuerlig förbättring och servicenivåprestanda varje steg på vägen.

Samhanterade tjänster

Ibland behöver du hjälp men vill kanske inte släppa kontrollen. Hur löser man det? Med en prestandamodell där du är fortsatt involverad i projektplanering och utförandet. Vi sätter ihop projektteam i världsklass som backas upp av dem med praktisk kompetens och experter inom leverans. Vi lever efter vår leveransfilosofi: kontinuerlig förbättring och utmärkt service. Ge dina affärssatsningar och tekniska implementeringsinitativ den knuff de behöver med vår blandning av flexibilitet och tillförlitlighet. Full fart framåt.

KOMPETENS, DE NYASTE SPÅREN

Kompetenstjänster

Framgång kräver kompetenta medarbetare i högre utsträckning än någonsin tidigare. Med åtkomst till en av regionens djupaste kompetensbanker – och det mest erfarna rekryteringsteamet – hjälper vi dig att säkra rätt personer och den expertis du behöver – när du behöver det. Vi spårar ständigt upp den bästa kompetensen på varje marknad, inom varje verksamhet och expertområde. Kompetens som ger dig bäst förutsättningar för att lyckas med din digitala omvandling och göra snabba framsteg. Eftersom vi regelbundet får personalutmärkelser® kan du känna dig tryggt förvissad om att du har valt rätt partner.

Lär dig mer om kompetenstjänster

Ta del av kraften i ett riktigt partnerskap

Låt oss tala om världen av möjligheter och hur vi kan samarbeta för att förverkliga dem.

Inled ett samtal