Välj språk

Australia

Germany

Hong Kong

India

Ireland

Netherlands

New Zealand

Singapore

Sweden

Switzerland

United Kingdom

United States

Applikationsomvandling

Ta ett stort kliv framåt

Friheten att upprepa. Det är vad som gör det möjligt att leverera funktioner, samla in feedback och bygga produkter som imponerar på kunderna. Hur tar du dig förbi begränsningarna i en monolitisk kodbas för att påskynda lanseringsfrekvensen samtidigt som riskerna minimeras? Nästa generations verktyg och arkitektur som hjälper dig att integrera flexibilitet och säkerhet i utvecklingen.

Oavsett om du behöver hjälp med att bygga arkitektur för mikrotjänster, refaktorisera applikationer, distribuera behållare eller uppdatera appar för molnet, så erbjuder vi applikationsexpertis och modeller för flexibelt engagemang. Vi har genom våra moln- och applikationsarkitekter och globala expertcentrum distribuerat miljontals rader kod och refaktoriserat tusentals applikationer. Ser du? Det är du på väg mot en mer flexibel framtid – snabbare.

100+

applikationer som har refaktoriserat och skiftat plattform från äldre system till mikrotjänster med containerleverans

100+

slutförda projekt inom molnet, applikationsmodernisering och agil omvandling

Vad vi gör

Containerarkitektur

Bygg en infrastruktur som stöder hastighet och skala. Vi kan hjälpa dig med att utvärdera och distribuera container- och orkestreringsteknik, integrera den med din teknikstack och förfina processer som utnyttjar den nya funktionaliteten.

Arkitektur för mikrotjänster

Upprepa utan problem. Genom att bryta ner din kodbas i komponenter kan du förse kunderna med funktioner så snart de är redo, och samla in verklig feedback för att förbättra dina produkter. Vi kan hjälpa dig att utvärdera om applikationer behöver arkitektur för mikrotjänster och sedan refaktorisera eller bygga nya applikationer. Med fokus på automation och fortlöpande distribution hjälper vi dig också att omkonfigurera underliggande infrastruktur. Vi skickar ut skickliga arkitekter och utvecklare med automatiserade verktyg för uppgifter som beroendemappning och applikationsrationalisering för att påskynda leverans.

Arkitekturändring för applikationer

Konsolidera system, databaser och applikationer för snabbare och bättre prestanda. Vi hjälper dig att återuppfinna din arkitektur för att stödja snabb funktionslansering, skalbarhet och automation.

Ny plattform för applikationer

Alla pratar om hur molnet erbjuder snabbhet och elasticitet, men ingen pratar om att det inte är så lätt att ta sig dit. Vi kan hjälpa till att återuppbygga kärnsystemen för morgondagens möjligheter, tack vare djupa partnerskap med molnleverantörer och med betydande erfarenhet av systemutveckling.

Verklig avkastning på investeringar: Effektivitet som levereras till våra kunder

225 mn USD

till försäljningspipeline via 2 270 nya möjligheter tack vare modernisering av säljverktyg

90 %

kodtäckning som uppnåtts via rigorösa kvalitets- och teknikprocesser

Vi letar efter partner som kan hjälpa oss att bli agila, innovativa och skalbara för att bygga nästa generations kvalitetssystem för tillverkningsindustrin. ... TEKsystems etablerade [AWS]-plattformen från första design till test, produktion och distribution av lösningen. Partnerskapet mellan AWS och TEKsystems har varit enastående för oss. Det gav oss önskad tillverkningsskalbarhet inom en kortare tidsram, vilket gav vår verksamhet en innovativ konkurrensfördel.

Vice VD för IT

Lösningar i rätt skala

Rådgivning till utkontraktering till rekrytering. Vi levererar inget i standardformat, utan unikt för dig och dina behov.

Mer information

Ta del av kraften i ett riktigt partnerskap

Låt oss tala om världen av möjligheter och hur vi kan samarbeta för att förverkliga dem.

Inled ett samtal