Välj språk

Australia

Germany

Hong Kong

India

Ireland

Netherlands

New Zealand

Singapore

Sweden

Switzerland

United Kingdom

United States

Om oss

Vårt förslag: Styr förändringen

På TEKsystems är vi besatta av teknik. I den finns kraften att ändra allt. Teknik driver vår passion och vårt åtagande att hjälpa organisationer att uppfylla sina mål. Vi kommer med nya idéer som hjälper dig att driva dina resultat. Förfina din strategi. Skapa ny energi. Framtiden – och hur vi kommer dit – beror på vem som bygger, ansluter, skapar och omvandlar vår värld. Branschens mest framgångsrika och innovativa företag gör redan det, och vi är skickliga experter på att introducera teamet de behöver för att lyckas.

Partnerskap – den aktiva ingrediensen

Så här visar sig nya möjligheter

I dagens ständigt föränderliga värld gör sanna ledare mer än att anpassa sig. De förutser och drar nytta av möjligheter – snabbt. Vi förser dig med den expertis och kompetens som krävs för att möjliggöra dina idéer och bygga lösningar. Vi lyssnar noga för att förstå din kultur och samarbeta med dig för att ta itu med dina affärsutmaningar. Vi erbjuder inte universallösningar. Våra lösningar skräddarsys för dig. Vi hjälper dig att rivstarta projekt, och vi är specialister på planering, implementering och tillämpning i verkligheten. Vi arbetar med dig för att förverkliga din omvandling, vare sig det är en övertygande vision för morgondagen eller ett projekt i full fart.

Ett uppdrag som inkluderar allt

När vi säger att du ska styra förändringen menar vi även de positiva avtrycken vi kan göra i världen. Vårt fokus ligger på att bygga starkare samhällen där vi arbetar, i en sundare miljö och där vi följer våra etiska standarder.

  • Vi tar hand om vårt folk. Vårt team och våra kunder ligger i framkant vad det gäller att bygga en framtid som är bättre för alla. Vi gör vårt bästa – både på ett personligt och professionellt plan – genom att stödja och hylla varandra, främja tillväxt och anslutning, och genom att inspirera till prestationer i alla dess former.
  • Vi ser efter vår miljö. Vi minimerar vårt koldioxidavtryck genom strategier för att minska vår energi- och pappersförbrukning, bortskaffa elektroniskt avfall på ett ansvarsfullt sätt, använda gröna kontorsmaterial och utnyttja återvinning i en enda ström.
  • Vi gör affärer på rätt sätt. Under ledning av vårt moderbolag, Allegis Group, återspeglar vår uppförandekod våra värderingar genom att ge vägledning och se till att våra medarbetare följer de strängaste etiska normerna – från att fatta beslut i komplexa situationer till att rapportera överträdelser när de uppstår.

Mångfald är kärnan i vår verksamhet

Vi har som mål att bygga ett företag som representerar de samhällen där vi arbetar och bor. Det börjar med att aktivt bygga en pipeline som återspeglar mångfalden i de olika dimensionerna. Vi investerar i att främja och utveckla en ny generation ledare för vilka mångfald är en essentiell styrka och tillgång, och vi hjälper likasinnade organisationer att göra detsamma.

Vi utnyttjar våra bästa metoder för att hjälpa klienter och konsulter – så att du kan rekrytera och bibehålla mångfaldig kompetens i olika branscher. Vi uppmuntrar detta genom att stödja arbete för delaktighet och mångfald som handlar om att:

  • attrahera och behålla anställda med olika bakgrund
  • följa anställnings- och rapporteringsregler
  • ge veteraner och makar till militärer värdefulla karriärer

Din resurs: Efterfrågad kompetens i hög omfattning

Som flaggskeppsföretag inom Allegis Group är TEKsystems världens största företag för kompetenslösningar. Vi leder specialiserade lösningar över ett brett utbud IT-tjänster och -kompetenser. Tack vare våra unika insikter i teknikens värld och vårt engagemang för personlig vägledning, går vi förbi konkurrensen genom att uppfylla våra löften till kunder och konsulter.

Vi är stolta över vår räckvidd. Vi är ett team på 80 000 medarbetare som arbetar med över 6 000 kunder, inklusive 80 procent av Fortune 500, i Nordamerika, Europa och Asien.

7

globala lösningscenter

80 %

av Fortune 500-företagen har betjänats

100+

platser över hela världen

(O)möjligt uppdrag

Vi förespråkar insikter som har en inverkan, expertis som övervinner den mest förvirrande utmaningen, smidighet som ger dig ett försprång och ett samarbetande tillvägagångssätt som gör att idéer kan tillämpas direkt. Omvandling är aldrig ett enmannajobb. Med aktivt partnerskap driver man förändring.

Mer information

Omvandling är aldrig ett enmannajobb

Det är vårt jobb att hjälpa dig att uppnå dina mål – och vi bryr oss om hur vi gör det. Vi är resultatorienterade lyssnare som är engagerade i vårt partnerskap med dig. Vi strävar efter att arbeta enligt dina villkor och göra det som är bäst för dig – vilket tillför verkligt värde till det du gör och hur du gör det.

Ta del av kraften i ett riktigt partnerskap

Låt oss tala om världen av möjligheter och hur vi kan samarbeta för att förverkliga dem.

Inled ett samtal